Závěrečné práce

2019

 • Jana Ernekerová: Analysis and Detection of KRACK Attack Against WiFi Infrastracture, Master thesis, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2019. (pdf)
 • Filip Šuster: Automatická detekce podezřelého síťového provozu pomocí blacklistů, Master thesis, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2019. (pdf)

2018

 • Tomáš Čejka: Stream-wise Parallel Anomaly Detection in Computer Networks, Ph.D. thesis, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2018. (pdf)
 • Tomáš Jánský: Informed DDoS mitigation based on reputation, Master thesis, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2018. (pdf)
 • Maxmilián Tomáš: Rozšíření reputační databáze o informace z Passive DNS, Bachelor thesis, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2018. (pdf)
 • Michal Slabihoudek: Univerzální agregační modul pro systém NEMEA, Master thesis, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2018. (pdf)
 • Lenka Stejskalová: Systém pro evidenci podezřelých skupin síťových adres, Master thesis, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2018. (pdf)
 • Dominik Soukup: Detekce anomálií v provozu IoT sítí, Master thesis, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2018. (pdf)
 • Tomáš Ďuračka: Detekce útoků využívajících aplikační protokol HTTP, Master thesis, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2018. (pdf)

2017

 • Jakub Jančička: Automatická klasifikace síťových entit, Bachelor thesis, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2017. (pdf)
 • Miroslav Brabenec: Centrální správa sítě Národní technické knihovny, Bachelor thesis, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2017. (pdf)
 • Otto Hollmann: Detekce síťových útoků typu Denial of Service, Bachelor thesis, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2017. (pdf)
 • Jiří Havránek: Exportér síťových toků s podporou aplikačních informací, Bachelor thesis, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2017. (pdf)
 • Adam Plánský: Automatická analýza nahlášených bezpečnostních incidentů, Diploma thesis, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2017. (pdf)
 • Marek Švepeš: Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí, Diploma thesis, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2017. (pdf)
 • Zdeněk Rosa: Automatizovaný záchyt síťových dat k detekovaným událostem, Diploma thesis, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2017. (pdf)

2016

 • Alejandro Robledo: Network Time Protocol attacks detection. Diploma thesis, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2016. (pdf)
 • Miroslav Kalina: Sledování provozu 100Gb/s síťových infrastruktur. Diploma thesis, czech, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2016. (pdf)
 • Zdeněk Kasner: Flow-Based Classification of Devices in Computer Networks. Bachelor thesis, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2016. (pdf)
 • Tomáš Jánský: Aplikace pro analýzu síťových toků technologie VoIP/SIP. Bachelor thesis, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2016. (pdf)
 • Tomáš Vicher: Analýza síťového provozu s pomocí komunikačních map. Diploma thesis, czech, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2016. (pdf)

2015

 • David Alexa: Rozšíření grafického uživatelského rozhraní NetopeerGUI. Diploma thesis, czech, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2015. (pdf)
 • Nikolas Jíša: Detekce síťových útoků na Voice over IP infrastrukturu. Diploma thesis, czech, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2015. (pdf)
 • Lukáš Truxa: Detekce zneužití VoIP ústředen. Diploma thesis, czech, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2015. (pdf)
 • Jan Neužil: P2P Botnet Detection in Computer Networks. Bachelor thesis, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2014. (pdf)

2014

 • Zdeněk Rosa: Detekce síťových tunelů v počítačových sítích. Bachelor thesis, czech, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2014. (pdf)
 • Marek Švepeš: Systém pro konfiguraci a monitorování distribuovaného systému NEMEA. Bachelor thesis, czech, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2014. (pdf)

2013

 • David Alexa: Webové uživatelské rozhraní NETCONF klienta s využítím modelů YANG. Bachelor thesis, czech, Faculty of information technology, CTU in Prague, 2013. (pdf)