Laboratoř monitorování síťového provozu

Laboratoř monitorování síťového provozu vznikla na základě dlouholeté spolupráce s operátorem národní akademické sítě - sdružením CESNET. Primárním cílem laboratoře je výzkum a vývoj v oblasti monitorování provozu počítačových sítí a infrastruktur Internetu Věcí (IoT), analýzy síťového provozu a detekce anomálií - tj. škodlivého nebo podezřelehé provozu.

Naše aktivity se týkají zpracování dat na různých úrovních. Používáme naše vyvíjené softwarové nástroje, ale hardwarovou akceleraci (pomocí technologie FPGA a COMBO karet) a automatickému generování síťových prvků (či jejich částí) pro zpracování provozu podle vysokoúrovňového popisu v moderním aplikačně specifickém jazyce P4.

Laboratoř dlouhodobě pracuje se studenty bakalářských i magisterských studijních programů a poskytuje studentům jak prostředí pro práci, tak i zajímavá témata závěrečných prací, které jsou následně aplikované do praxe (nejen) v národní akademické komunikační infrastruktuře.

Na čem pracujeme

Ve spolupráci se sdružením CESNET a řadou českých univerzit/vysokých škol pracuje náš tým na výzkumu a vývoji celé škály nástrojů a technologií pro 1) monitorování síťového provozu, 2) analýzu provozu, 3) detekci bezpečnostních událostí, 4) automatické pasivní rozpozování provozu, služeb, zařízení. Ilustrativní přehled zobrazuje následující zjednodušený obrázek:

Developed Tools and Technologies

Výzkumná činnost

Od roku 2013 pracujeme každoročně na jednoletých projektech v rámci Smlouvy o odborné spolupráci mezi FIT ČVUT v Praze a sdružením CESNET.

Od roku 2017 jsou členové laboratoře řešiteli projektu Studentské Grantové Soutěže (SGS), která má za cíl výzkum a vývoj v oblasti nástrojů pro monitorování a detekci bezpečnostních hrozeb v síťovém provozu.

V posledních letech se úspěšně dařilo prezentovat výsledky naší výzkumné práce na řadě mezinárodních vědeckých konferencích.

Seznam našich publikací

Pedagogická činnost

Podpora výuky předmětů

 • Síťová Bezpečnost (MI-SIB)
 • Počítačové Sítě (BI-PSI)

Obhájené studentské závěrečné práce

Seznam obhájených závěrečných prací

Seznam členů laboratoře a kontakty

Zodpovědné osoby:

 • Ing. Tomáš Čejka, Ph.D. (cejkato2@fit.cvut.cz)
 • Ing. Pavel Benáček, Ph.D. (benacek@cesnet.cz)
 • doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. (kubatova@fit.cvut.cz)

Další členové/členky týmu:

 • Ing. Tomáš Beneš
 • Ing. Karel Hynek
 • Ing. Jiří Havránek
 • Ing. Dominik Soukup
 • Ing. Jan Luxemburk
 • Ing. Jan Neužil
 • Ing. Radek Smejkal
 • Ing. Pavel Šiška
 • Ing. Tibor Engler
 • Bc. Dmitrii Vekshin
 • Bc. Daniel Uhříček
 • Bc. Matěj Barnat
 • Bc. Josef Koumar
 • Bc. Matej Hulák
 • Bc. Zdena Tropková
 • Bc. Lukáš Jančička
 • Bc. Ladislav Loub
 • Bc. Jan Čáslavský
 • Bc. Andrej Lukačovič
 • Pavel Valach
 • Anton Aheyeu